Blog

Električne instalacije

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

Prije nego započnete s postavljanjem električnih instalacija, obavezno se upoznajte sa sigurnosnim mjerama. Uzmite u obzir i činjenicu, da električne instalacije smiju postavljati samo ovlašteni stručnjaci.

1. Kod svih radova na električnim uređajima, osoba koja radove izvodi, odgovorna je za poštivanje važećih odredbi, te zbog toga potpuno kazneno odgovorna. Kod nestručno postavljenih
električnih instalacija, osiguravajuće kuće ne pokrivaju štetu.

2. Nikada ne radite na uređajima, koji su pod naponom. Prethodno uvijek povucite utikač iz utičnice ili isključite strujni krug.

3. Isključene osigurače označite s upozorenjem, kako ih treća osoba ne bi uključila.

4. Prije nego započnete s radom, s ispitivačem se uvjerite da je instalacija bez napona.

Električna energija se od električne centrale preko nadzemnog voda ili zemaljskog kabla dovede u kuću. Od priključnog ormarića vodi glavni vod do brojila, a od tuda se razvode posebni strujni krugovi. Za većinu instalacijskih radova, upotrebljavaju se trofazne instalacije (iznimka: pet-fazne instalacije za priključke s jakom strujom, kao što su npr. štednjaci).

Ukoliko biste dodirnuli fazu, kroz tijelo bi vam potekla po život opasna struja. Osim za druge mjere, uzemljenje služi prije svega tome, da se takve nesreće ne dogode. Ukoliko je uređaj priključen na sigurnosnu utičnicu, struja poteče od faze prema nuli. Uzemljenje je preko odgovarajućih kontakata na utikaču i preko metalnih jezičaka na utičnici povezano s provodljivim dijelovima kućišta. Zbog toga kontakt pokvarene faze s dijelovima kućišta dovodi do kratkog spoja, koji isključi osigurač i prekine strujni krug. Naročito uređaji, priključeni plosnatim euro utikačem bez uzemljenja, moraju biti posebno izolirani.

Vodiči za fiksne instalacije uvijek imaju masivni bakreni unutarnji dio. Osigurači vodiča i njegov poprečni presjek moraju se poklopiti (npr. 16 amperski osigurači za 2,5 mm2 poprečni presjek vodiča). Način izrade vodiča ovisi o planiranoj upotrebi. Tako se podžbukni vodič ne smije postaviti slobodno ili na zapaljivi građevinski materijal. Nadalje, vodiči su različito fleksibilni i mogu pri pogrešnoj upotrebi puknuti. Svi kabeli, dozvoljeni za električne instalacije, imaju kratku oznaku, sastavljenu od slova i brojki. Slova označavaju tip kabla, a brojevi poprečni presjek faza. Tako npr. NYM-J 3×1,5 označava obloženi kabel s tri faze, od kojih svaka ima poprečni presjek 1,5 mm2, pri čemu je jedna faza uzemljenje, koje označava slovo J.

Zaštitu od nesreća nude osigurači i sigurnosni ulošci, zatim zaštitne sklopke (FI), koje, dođe li do kvara u strujnom krugu većeg od određene vrijednosti (mjereno u miliamperima), odmah prekinu strujni krug. Osigurače nikada ne smijete premošćivati ili krpati! Pridržavajte se načela, da instalacije u funkciji još uvijek nisu automatski sigurne, da je zbog pogrešnih vodiča djelovanje uređaja ometano, te da posljedično može doći čak i do požara.

Električne sklopke

Za sklopke i utičnice trebate podžbukne doze za utičnice s promjerom od 60 mm. Ukoliko u dozi treba spojiti još i kakve druge vodiče, njezina dubina neće biti dovoljna. Rješenje predstavljaju doze za povezivanje s istim promjerom, u kojima prostor nađu i drugi vodiči.

Razdjelne doze imaju promjer 70 mm, iako nemaju veznog nastavka. Po montaži i žbukanju zidova, razdjelne doze se zatvore prianjajućim plastičnim poklopcem, tako da još uvijek možemo do njih doći. U svim razdjelnim dozama naći ćete utisnute brojeve, koji navode koliko se maksimalno vodiča (pojedine faze) može u njima nalaziti, a da se ne pregriju. Uvijek se pridržavajte tih smjernica.

Prije nego montirate podžbuknu dozu, točno označite njezino mjesto. Pritom obavezno imajte na umu instalacijske zone. Ukoliko je potrebno montirati doze za kombinacije, spojite doze skupa i potom precizno označite mjesto. Pazite na to, da upotrijebite doze jednog proizvođača, jer u protivnom može doći do pogrešnog razmaka među dozama. Sve doze je potrebno postaviti toliko duboko u zid, tako da je, kada se zid ožbuka, rub doze u visini žbuke. U zidu napravite odgovarajući otvor uz pomoć dlijeta i čekića ili pak posebnog nastavka bušilice za izrez otvora za doze.

Potom napravite potrebne otvore za vodiče na predviđenim mjestima. Otvore u zidu očistite i navlažite. Rupu zapunite s odgovarajućom količinom gipsa i dozu odmah potisnite na njezino mjesto. Kod kombinacija morate s vodenom vagom provjeriti vodoravni i okomiti položaj. Ukoliko se po žbukanju iskaže da ste dozu postavili preduboko u zid, možete visinu prilagoditi s obručem za izravnavanje. Kod nadžbuknih instalacija, upotrebljavaju se specijalne razdjelne doze, uglavnom takozvani razdjelnici za vlažne prostore.

Kod šupljih zidova, upotrebljavaju se doze za šuplje zidove. Za montažu ovih doza morate u gipsano-kartonski ili drveni zid s bušilicom za doze (posebni nastavak za bušilicu) izrezati rupu, koja odgovara promjeru doze. Potom vodič potegnete i dozu s vijcima pričvrstite na zid.

Na ovoj web stranici koristimo kolačiće u svrhu poboljšanja performansi stranice i u svrhu analitike koja nam služi za pružanje boljeg korisničkog iskustva.