Izjava o privatnosti

IZJAVA O PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI PODATAKA

J & J d.o.o. koristi i štiti sve informacije koje Korisnici istome dostavljaju kada koriste web stranicu www.dom-projekt.hr, osobito u pogledu obrade osobnih podataka u pružanju svojih usluga.

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na određenu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može odrediti. Konkretno, osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet kupca (primjerice ime i prezime, e-mail adresa, adresa stanovanja i sl.).
Obrada osobnih podataka je svaka radnja ili skup radnji izvršenih na osobnim podacima, bilo automatskim sredstvima ili ne, kao što je prikupljanje, snimanje, organiziranje, spremanje, prilagodba ili izmjena, povlačenje, uvid, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, objavljivanje ili na drugi način učinjenih dostupnim, svrstavanje ili kombiniranje, blokiranje, brisanje ili uništavanje, te provedba logičkih, matematičkih i drugih operacija s tim podacima.

Registracijom na internet stranici www.dom-projekt.hr, Korisnik daje zasebnu suglasnost (privolu) da prodavatelj obrađuje njegove osobne podatke navedene u registracijskoj formi u određenu svrhu/e, te podatke o narudžbama, kao i podatke dostupne u procesu plaćanja usluge i slično. Svrhe koje Prodavatelj može istaknuti u registracijskoj formi zahtijevaju zasebnu privolu svake posebno, izuzev nužnih za sklapanje ugovora.

J & J d.o.o. se obvezuje čuvati privatnost osobnih podataka svih  Korisnika, te će s istima postupati u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (679/2016) EU te drugim važećim nacionalnim primjenjivim propisima. Prikupljene osobne podatke Kupaca i posjetitelja web stranice, J & J d.o.o. ne smije i neće neovlašteno upotrebljavati niti učiniti dostupnim trećim osobama, osim u slučajevima kada to poseban zakon dozvoljava, ukoliko to čini njegovu zakonsku obvezu ili je pak potrebno u svrhu realizacije ugovornih obveza.

J & J d.o.o. se obvezuje da neće zloupotrebljavati osobne podatke iz obrasca narudžbe, registracijskog obrasca ili prikupljene putem cookies-a, niti ih bez vašeg dopuštenja prepuštati trećim osobama, osim u slučajevima u kojima tako izričito propisuje zakon te u slučajevima kada je to potrebno za ispunjenje obveza. Osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet Korisnika (primjerice ime i prezime, adresa e-pošte, adresa stanovanja i sl.), a koji služe za potrebe izvršenja ugovora, statistiku te eventualnog slanja posebnih ponuda i newslettera za registrirane korisnike, a po posebno pribavljenoj privoli.

Svi podaci o kupcima strogo se čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici J & J d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. J & J d.o.o. se obavezuje pružati zaštitu osobnih podataka Korisnika na način da prikuplja samo osnovne podatke o kupcima koji su nužni za ispunjenje obveza, odnosno izvršenje ugovora. Podatke koji se pristupom na internetsku stranicu automatski bilježe (IP adresa, ime domene, vrste pretraživača, broj posjeta, vrijeme provedeno na stranicama i sl.). J & J d.o.o. koristit će isključivo radi ocjene posjećenosti internetske stranice i radi poboljšanja njezina sadržaja i funkcionalnosti, odnosno u statističke svrhe.

J & J d.o.o. informira Korisnike o načinu korištenja prikupljenih podataka te koristi iste za marketinške kampanje isključivo po posebno pribavljenoj privoli. U slučaju promjene bilo kojeg od osobnih podataka (npr. mjesto stanovanja, adresa dostave) koji se evidentiraju prilikom registracije, Korisnik je dužan promjenu izvršiti i u korisničkim podacima.

Prema Zakonu o zaštiti potrošača, Zakonu o elektroničkoj trgovini, Zakonu o uslugama te Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka, J & J d.o.o. se, u cilju zaštite povjerljivosti osobnih podataka, posebno obvezuje postupati s podacima Korisnika u skladu sa zakonom i dobroj vjeri, prikupljati podatke isključivo u točno određene i zakonite svrhe, ne prosljeđivati podatke bilo kojoj trećoj osobi bez prethodne privole Korisnika, ne prosljeđivati osobne podatke Korisnika državama izvan područja EU ako ta država ne osigurava primjerenu razinu zaštite podataka; osigurati primjerenu, sigurnu pohranu osobnih podataka Korisnika, na način da ista ne prelazi svrhu radi koje su podaci prikupljeni i radi koje se obrađuju; osigurati točnost osobnih podataka Korisnika; osigurati obradu osobnih podataka Korisnika samo za vrijeme i svrhu za koju je to potrebno; poduzimati sve potrebne i prikladne tehničke i organizacijske mjere radi sprječavanja uništenja, oštećenja ili gubitka osobnih podataka Korisnika.

Za slučaj da Korisnik ne želi da J & J d.o.o. više na bilo koji način obrađuje njegove podatke,  zahtijeva brisanje, ispravak ili prijenos podataka o istome, o tome mora obavijestiti J & J d.o.o. i to putem e-mail poruke na e-mail adresu info@dom-projekt.hr putem Službenika za zaštitu podataka.

J & J d.o.o. može kontaktirati Korisnika radi provjere autentičnosti zahtjeva. Neće biti izbrisani oni podaci koji se obvezno čuvaju nakon prestanka pretplate prema propisima iz područja računovodstvenog i poreznog prava.

Korisnik koji je fizička osoba može u bilo kojem trenutku zatražiti da mu/joj J & J d.o.o.:

  • Omogući pristup katalogu prikupljanja osobnih podataka;
  • Potvrdi obrađuju li se podaci u odnosu na Korisnika te omogućiti pregled osobnih podataka sadržanih u sustavu pohrane osobnih podataka i da ih kopira;
  • Proslijedi osobne podatke koji su sadržani u sustavu pohrane podataka;
  • Pruži popis trećih osoba kojima su preneseni osobni podaci, kada su im preneseni, na temelju čega i u koju svrhu;
  • Pruži informacije o izvorima na kojima se temelje evidencije koje osobne podatke sustav pohrane sadrži o pojedincu i načinu obrade;
  • Pruži informacije o svrsi obrade i vrsti osobnih podataka koji se obrađuju, kao i sva potrebna objašnjenja u tom smislu;
  • Objasni tehničke ili logičko-tehničke postupke donošenja odluka ako obavlja automatizirano odlučivanje obradom osobnih podataka pojedinca.

Rok čuvanja podataka Korisnika od strane J & J d.o.o. traje 10 (slovima: deset) godina od dana završetka poslovnog odnosa ili do primitka zahtjeva za brisanje od strane pojedinca na koga se osobni podaci odnose, nakon čega se osobni podaci brišu. J & J d.o.o. čuva osobne podatke dulje od navedenog roka samo ako je to obvezujuće važećim propisima u RH ili nadnacionalnim zakonodavstvom.

Ukoliko Korisnik ima prigovore na obradu njegovih podataka od strane J & J d.o.o., može uložiti svoj prigovor nadležnom državnom tijelu, sukladno Općoj uredbi o zaštiti  podataka i nacionalnom zakonodavstvu.

Na ovoj web stranici koristimo kolačiće u svrhu poboljšanja performansi stranice i u svrhu analitike koja nam služi za pružanje boljeg korisničkog iskustva.